logotype2

08-530 401 34 anders@sorundaror.se

Biologisk Avloppsrening med Oxyg Drain

Oxyg bakterieblandning utför en naturlig nedbrytningsprocess.
Våra produkter bygger på utvalda bakterier som ger bäst resultat utan att ha negativa effekter eller påverkan på naturen.

Drain

Drain är en utmärkt produkt i trekammarbrunnar, pumpbrunnar, fettavskiljare, minireningsverk och infiltrationer:

  • Tar bort avloppslukt.
  • Bryter ner fett, fekalier och toalettpapper.
  • Förebygger fettuppbyggnad i rörledningar och tankar.
  • Bryter ner hushållskemikalier.
  • Kraftigt reducerar slam.